ОПИСАНИЕ: Прикачна разсадо-посадъчна машина, предназначена за механизирано засаждане на готов разсад от зеленчукови култури, произведен както върху квадратно и пирамидално кубче, така и на гол корен. Препоръчва се за разсаждане на праз, лук, тютюн и сладки картофи. Оборудвана с рама 450 cм,  15 щипки PLUS-UNIFOX на всяка секция, 9 броя държачи за тарелки MAXI (по три на всеки двоен ред), метални задни притъпкващи колела.

Разстояние между редовете в лента 50 см,

Разстояние между две съседни ленти 150 см

Разстояние в редовете                                                 13-40 см

Трактор                                                                                60 КС