Централен Офис
  София 1784
       ж.к. Младост 1, бл. 24, вх. 2, ап. 5, пк 104
    Tелефон:
       +359 2 975 12 45;  +359 2 975 36 11;  
       +359 2 974 34 15;  
   office@bonerobg.com
   https://www.facebook.com/Bonero

 

Централен Склад
  Гара Елин Пелин 2109
       ул. Георги Бенковски 1


Офис / Складова база Първенец
  Първенец 4110
       До зеленчуковата борса
    Tелефон:
       +359 89 655 3807;  
       +359 89 655 3819;  
   office_pd@bonerobg.com
   https://www.facebook.com/Bonero