Dexter RZ F1

Хибрид, подходящ за отглеждане през целия сезон с отлично покрити, много бели глави. Високо толерантен на стресови условия. Достига зрялост за 75-80 дни през лятото и 80-90 през есента.