FERRARI COSTRUZIONI MECCANICHE – лидер в механизацията на зеленчукопроизводството, специализирани в производството на механични и автоматизирани посадъчно-разсадъчни машини за разсад в модули от пластмасови или полистиролни касетки с гнезда, в квадратни блокчета и с голи корени.

Виж продуктов каталог