Gorilla RZ F1

Много бързо развиващ се хибрид, подходящ за сеитба през Август и реколтиране същата есен.
Притежава свежозелени, големи и гладки листа. Възможно е и отглеждане като презимуваща
култура или за ранна сеитба през Март.

HR: Pfs:1-15,17