навигация
навигация
навигация
навигация
навигация
Активни минерални добавки
ПРОДУКТИ » ХИМИКАЛИ » Адитиви за сухи строителни смеси » Активни минерални добавки
 
Тук ще намерите интересуващите Ви суровини, използвани при производството на сухи строителни смеси на циментова ,гипсова или друга основа. В областта на строителната химия фирма БОНЕРО предлага широка гама от редиспергируеми полимерни прахове, целулозни етери, нишестени етери, хидрофобизатори, полимерни дисперсии за двукомпонентни системи на циментова основа, суперпластификатори, поцуланови добавки, сулфоалуминатни цименти, активни пълнители, добавки компенсиращи съсъхването, въздухоувличащи добавки, специализирани пълнители – микронизирана слюда, Poraver, метакаолин, пигменти.
Metaver
Metaver

Metakaolin

-пуцоланови адитиви със специ...

Microsit
Microsit

Microsit

-нова генерация пуцоланови ади...

ELKEM Норвегия
ELKEM Норвегия

Водещ производител на Микросилициев прах.
Микр...

© BONERO Ltd. Всички права запазени Produced by Lighthouse Ltd.