Impression RZ F1

Отворен тип салата без образуване на глава, за отглеждане на открито през пролетно, лятно и
есенно производство.

HR: Bl:16-32,34EU/Nr:0