Jetma RZ F1

Най-ранният сорт от нашия асортимент  с вегетационен период 50-55 дни. Формира бързо   глави  с тегло 0,8 – 1,5 кг. Препоръчва се за ранно реколтиране в оранжерии с гъстота на засаждане 55-65 000 растения/ХА