Бонеро предлага индивидуални решения за садачки и разсадо-посадъчни машини направени според нуждите на клиента.

Прикачна разсадо-посадъчна машина

Пневматична сеялка – Max Pneumatic

Картофосадачка – JJ Broch C1,C2, C3