Вертикална декомпостираща машина

Машина за декомпостиране на торф от бали с вертикално движение на балите и странично подаване на готовия торф. Осигурява отлична хомогенност на готовия торф.

Височина 3055 мм (подходяща за бали с размери max. 1200х1200х2600 мм);
Дясно разположение;
Ел захранване, три фази 400 V;
Честота 50 Hz;
Раздробяващо устройство с фиксирана скорост;
Капацитет до 4 бали на час.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.