Комбайн за безколови малини – цял ред

„NATALIA-V“ е една от няколко машини, предназначени за прибиране на реколтата от малини, които предлагаме. В същото време, той е единственият комбайн в света, която е предназначен за прибиране на реколтата на цял ред на малини отглеждани без конструкция.
Стандартното оборудване включва:

– Хидравлично задвижване на всички устройства
– Хидравлично регулиране на скоростта на транспортьори, функция внезапно спиране на конвейер
– Система за прибиране на реколта с V образен шейкър – два броя шейкъри срещуположно разположени
– Странично изравняване на машината да работи на склонове
– Автоматично позициониране на комбайн по време на работа
– Две платформи с капацитет 300 кг всяка
– Инспекционни ленти
Стандартна версия е напълно оборудвана за ефективно бране на малини.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.