Arienzo RZ F1

Изправен, енергичен и ранен лятен карфиол. Бяла, плътна, добре защитена и представена глава. Вегетация: 85-95 дни.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.