Balcanica RZ F1

Нашият нов хибрид Dinamica тип с допълнителна устойчивост срещу Бронзовост! Доброто
залагане на плодовете при топло или студено време прави Balcanica обещаващ нов хибрид със
сходни характеристики на плодовете като тези на сорт Dinamica RZ.

HR: PVY:0,1,1.2/Tm:0-2/Xcv:1-3, IR: TSWV:0

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.