Bluewin RZ F1

Сорт BlueLeaf и BonDefense. Универсално използваем хибрид със силен потенциал за растеж както за основно стъбло (висока тел), така и за чадърно отглеждане, предимно в генеративни условия. Плодовете са тъмнозелени, средна дължина 28-30 см, добре оформени и с отлично качество.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.