Бокс пълнач GBF

GBF е напълно автоматичен пълнач на бокс палети, който може да се използва както по време на съхранение, така и по време на преработка или сортиране и окачествяване на картофи.
Регулируемата височина на всмукване и рамката за позициониране на бокс палетите прави машината подходяща за за пълнене на различни по размер бокс палети. Хидравлично регулируемият гъвкав изходен елеватор намалява височината на разтоварване в палетите и по този начин продукцията винаги подава от минимална височина без падане и натъртване.
Настройките на машината, се извършват посредством терминал GBT, с възможност за добавяне на опцията Flow-Control, позволяваща да стартирате и спрете цялата линия за сортиране от която и да е Grimme машина в реда на сортиране.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.