Boleroma RZ F1

Този нов хибрид, препоръчван за пролетно и ранно лятно засаждане, има вегетация от 60-75 дни. Неговите глави имат атрактивен външен вид, нежна консистенция и тегло 1,5 – 3 кг, добър вкус и възможност да образува глави и при сухи условия. Гъстота на засаждане: 35-55 000 растения /Хa, устойчив на Фузариум!

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.