Cercy RZ F1

Изключително силно растение със здрави листа, покрити с восъчен налеп. Препоръчва се за есенно реколтиране: Вегетационния период е около 5 дни по-дълъг от този на Santamaria.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.