Dexter RZ F1

Хибрид, подходящ за отглеждане през целия сезон с отлично покрити, много бели глави. Високо толерантен на стресови условия. Достига зрялост за 75-80 дни през лятото и 80-90 през есента.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.