Hiberna

Късен високо добивен презимуващ лук със големи сплеснато кръгли луковици, покрити с жълто-кафяви до бронзови обвивни люспи. Развива здрави листа, подходящ е за производство на връзки и за пресния пазар. Притежава висока поносимост на ниски температури

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.