Ikebanas RZ

Салинас тип, устойчив на върхово прегаряне на листата, гарантирано формиране на главата
дори при променливи климатични условия и песъкливи почви.

HR: Bl:16-35EU/Nr:0/Pb

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.