Impression RZ

Отворен тип салата без образуване на глава, за отглеждане на открито през пролетно, лятно и
есенно производство.

HR: Bl:16-32,34EU/Nr:0

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.