Istarka Mix

Комплексен листен дефицитен коректор. Съдържа следните микроелементи: бор, мед, желязо, манган, молибден и цинк.
СЪДЪРЖАНИЕ
Бор (B) 0.4% т/т
Мед (Cu) 0.25% т/т
Желязо (Fe) 2% т/т
Mанган (Mn) 1% т/т
Молибден (Mo) 0.05% т/т
Цинк (Zn) 1% т/т
ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно: 200-400 мл/100 л

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.