Jetma RZ F1

Най-ранният сорт от нашия асортимент с вегетационен период 50-55 дни. Формира бързо глави с тегло 0,8 – 1,5 кг. Препоръчва се за ранно реколтиране в оранжерии с гъстота на засаждане 55-65 000 растения/ХА

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.