Jucar RZ F1

Традиционен вид пъпеш с едри плодове (2кг), висока захарност и изключителен добив с добра раннозрелост. Залага по 7-9 плода на растение с жълта кора и леко зелен цвят на месото.

HR: Fom:0,1 IR: Gc (ex Ec):1/Px (ex Sf):2,5

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.