Kafom K-Mg

На база на калиев фосфит и магнезиев фосфит.
СЪДЪРЖАНИЕ
Фосфор (P2O5) 38% т/т
Калий (K2O) 5% т/т
Магнезий (MgO) 6.7% т/т
ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно: 100-300 мл/100 л Фертигация: 3-5 л/Ха

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.