Larsson RZ F1

Нов сорт, който бързо се наложи на пазара. Растението е изправено и жизнено с много дружно развитие .Нарастването на главите е равномерно през вегетацията, осигурява висок добив и е слабо чувствителен към прорастване . Подходящ за пресния пазар и преработка. Наличен за опити през 2019!

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.