Lusitana RZ F1

Овално-кръгла диня с едри семена. Плодовете са малко по-дребни от тези на Caroll. Притежават отличен вкус и аромат, с наситено червено на цвят месо и потенциал за много висок добив. Листната маса е добре развита и покрива добре плодовете.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.