Manusa RZ F1

Нов сорт с много по-добро качество на плода и по-добър срок на съхранение, в сравнение
със стандартните розови сортове. Плодовете са със средно тегло от 200-250 гр. Формата на плода е плоско- кръгла.
Сортът е средно ранен и притежава устойчивост срещу TSWV.
Препоръчва се за пролетна култура. Висок процент първокласни плодове.
Повечето розови сортове са меки и чувствителни към напукване. Manusa RZ F1 е решението на тези проблеми.
Плодовете са подходящи за удължен период на съхранение, по-твърди са и не се напукват в сравнение със стандартните розови сортове, поради тази причина са предпочитани от търговците, защото значително се намалява процента на брак и загуби. Няма деформация на плодовете и осигурява висок процент първокласна продукция и по-добри печалби.

GSPP
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.