Manusa RZ F1

Нов сорт с много по-добро качество на плода и по-добър срок на съхранение, в сравнение
със стандартните розови сортове. Плодовете са със средно тегло от 200-250 гр. Формата на
плода е плоско- кръгла. Сортът е средно ранен и притежава устойчивост срещу TSWV.
Препоръчва се за пролетна култура. Висок процент първокласни плодове.

GSPP
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 IR: TSWV

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.