Myrthos RZ F1

Добре адаптиран сорт както за почвено отглеждане, така и за хидропоника. Средно
жизнено растение, отворен тип с 1-2 плода на възел. Плодовете са прави, гладки и дълги
като запазват размера си през целия период на прибиране. Притежава висока степен на
устойчивост на подгаряне на растежния връх и много добро залагане на плодовете.
Високото качество на плодовете се дължи на запазването на тъмнозеления им цвят.

Средна устойчивост на: CMV; CVYV
HR: Ccu/Px (ex Sf) IR: CMV/CVYV

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.