Priorica RZ F1

Priorica RZ F1 е един от най-ранните сортове капия. Плодовете
му са с тегло 110-130 гр. и всички са двукамерни. Цветът
на узрелите плодове е изкрящо тъмночервен. Размерът
и формата на плодовете остава непроменен до края на
отглеждането.
Priorica RZ F1 има добре балансирано растение с отворен
хабитус, но листата прикриват добре плодовете, което
ограничава появата на слънчев пригор. Кореновата система
е мощна, а залагането на плодовете е наистина силно, което
допринася за високи добиви и качество на топ ниво. Кожата
на плодовете е здрава, но еластична, което ги предпазва от
напуквания и микронапуквания.
Новите сортове капия на Rijk Zwaan, какъвто е Priorica RZ F1,
продължават да притежават висок набор от устойчивости,
които гарантират сигурност и високи добиви.
Специален съвет: Priorica RZ F1 изисква еднакъв баланс между
Азот и Калий през целия период на вегетация, което прави
производството още по-икономично. Сортът е подходящ
както за неотопляеми полиетиленови оранжерии и стъклени
оранжерии, така и за отглеждане на открити площи.

HR: Tm:0-2 IR: TSWV:0

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.