Proloog RZ F1

Proloog RZ е водещ сорт за хидропонно отглеждане( Hi-tech) в отопляеми оранжерии в
Северозападна Европа, като наред с това показва и много добри резултати при ранно засаждане в
България. Плодовете са с високо качество. Растенията добре понасят условията през зимните
месеци, добре балансиран хабитус, лесни за работа с мощно развити стъбла, което прави сорта
успешен при ранно отглеждане в отопляеми оранжерии. Препоръчваме сорта за отглеждане върху
каменна вата, период на засаждане Януари или в началото на Февруари.

HR: Cca/Ccu IRT: Px (ex Sf)

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.