Редиспергируеми полимерни прахове

Поддържаме складови наличности от широка гама полимерни прахове на Akzo Nobel :

  • Elotex 60 W
  • Elotex MP 2100
  • Elotex FX 2320
  • Elotex FL 2280
  • Flowkit FL 74
  • Seal 80

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.