Speedflow Ca

БЪРЗОДЕЙСТВАЩ ГЕЛООБРАЗЕН КАЛЦИЕВ РАЗТВОР
SPEEDFLOW Ca повишава еластичността на кожата на плода, стимулира растежа и повишава твърдостта му, подобрявайки устойчивостта при транспортиране и съхранение. SPEEDFLOW Ca съдържа аминокиселини, които улесняват усвояването на калция и подвижността му в растението.
СЪДЪРЖАНИЕ
Свободни аминокиселини 2% т/т Общ азот (N) 10.5% т/т
Органичен азот (N) 0.4% т/т
Нитратен азот (N) 9.1% т/т
Амонячен азот (N) 1% т/т
Калций (CaO) 17% т/т
ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно: 200-500 мл/100 л Фертигация: 5-10 л/Ха

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.