Umbrinas RZ

Бързо развиващ се сорт с едра глава, ползван главно за индустриални нужди, но може да се
ползва и за пресен пазар. Характеризира се със силни листа, които бързо покриват почвата и му
осигуряват слаба чувствителност в горещите периоди от сезона. Основен сорт в Централна и
Източна Европа.

HR: Bl:16-31,34EU/Nr:0

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.