Veloce RZ F1

Сорт подходящ за зимно и ранно пролетно производство със силни и бързо разтящи растения.
Veloce RZ се справя без проблем с ниската интензивност на светлината през зимата. Не е
чувствителен към некроза. Встъпва рано в плододаване, като формира изравнени по дължина,
тежки плодове. Осигурява еднородна продукция с добър срок на съхранение. Плододаването е
балансирано през периода на реколтиране.

HR: Cca/Ccu IR: Px (ex Sf)

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.