Warmia RZ F1

Сорт за преработка с 150-180 вегетационни дни. Гъстота на засаждане 500 000 до 1 200 000 семена/ха.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.