ОПИСАНИЕ:

Сортираща линия за домати SORTER MONO е малка линия приложима в малки и средни по размер стопанства.  Предназначена да сортира плодовете по размер, тегло и цвят (опция) в зависимост от избрания вариант. Плодовете се придвижват по специална ролкова лента, която ги освобождава странично в 6 улея  в зависимост от размера и теглото им  за последващо пакетиране.

Машината може да бъде допълнително оборудвана с приспособление за автоматично разтоварване на транспортния амбалаж и ролкова транспортна лента за отвеждането на плодовете към сортиращата линия.

Снабдена с лесен за употреба софтуер.

Капацитет – до 2,5 тона /час.