Системи за съхранение на картофи, лук и моркови Tolsma

Фирма БОНЕРО съвместно със своите партньори предлага проектиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервиз на климатични инсталации предназначени за складиране на плодове и зеленчуци като картофи, лук, моркови, цвекло, ябълки и др. Инсталациите са разработени по най-модерна технология за съхранение, която осигурява на клиентите най-висока ефективност и оптимизация на съхранение.

Някои от иновативните функции включват контрол на температурата в склада от разстояние чрез мобилно устроиство, както и система, която контролира цялостно климата без да се съобразява с външните метеорологични условия. Нашите инженери осъществяват обучение на ваши екипи при въвеждане в експлоатация и разполагат с надеждно сервизно обслужване.

Съхранение в бокс палети:

Вентилиране с напорна стена

Подходяща за просушаване / вентилиране на лук или картофи. Редовете могат да се вентилират самостоятелно. Макс. дължина на редовете – 12 бокс палета. Точното позициониране на палетите е важно, за да се ограничи загубата на въздух. За правилна вентилация на лук са необходими специални затворени бокс палети.

Съхранение в бокс палети:

Вентилиране чрез засмукване

Подходящо за просушаване / съхраняване на картофи или лук. Препоръчва се пространство от 40-50 cm между двата реда бокс палети. Използва покриване между палетите с винил с цел изсмукване на въздуха през страничните стени на палетите. Възможни са дълги редове. Изграждат се входящи и изходящи люкове на същата страна на сградата със обща смукателна камера. Използването на нагревател за въздуха е по-трудно с този тип на съхранение.

Съхранение в бокс палети:

Модулна система за съхранение с директно охлаждане

Подходяща за просушаване / съхраняване на по-големи количества картофи. Модулната система може да работи с външна вентилация и охлаждане. Въздухът циркулира между редовете с бокс палети/ биг багове. Възможни са дълги редове. Могат да се използват отворени палети с различни размери.

Съхранение в бокс палети:

Индиректна система за охлаждане чрез изпарители

Подходяща за охлаждане / съхранение на картофи, лук и моркови. Изпарителите на покрива циркулират механично охладен въздух между редовете бокс палети. Хладилните системи се проектират според специфичните изисквания на продукта и клиента.

Насипно съхранение:

Съхранение чрез вентилационни канали

Подходящ за съхранение на по-големи количества картофи, лук и моркови. Поставяне на вентилатори пред вентилационните канали. Вентилацията се осъществява през полукръгли канали, с максимална дължина до 25 метра. Входни, (смесителни) и изходни люкове са необходими за външна вентилация. Може да се монтира допълнително механично охлаждане за удължаване на срока на съхранение.

Технология на складова климатизация

Охлаждане на бокс палети в склад

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.