Тук ще намерите интересуващите Ви суровини, използвани при производството на сухи строителни смеси на циментова, гипсова или друга основа. В областта на строителната химия фирма БОНЕРО предлага широка гама от редиспергируеми полимерни прахове, целулозни етери, нишестени етери, хидрофобизатори, полимерни дисперсии за двукомпонентни системи на циментова основа, суперпластификатори, поцуланови добавки, сулфоалуминатни цименти, активни пълнители, добавки компенсиращи съсъхването, въздухоувличащи добавки, специализирани пълнители – микронизирана слюда, Poraver, метакаолин, пигменти.

Добавки за сухи смеси

Адитиви за бои и покрития

Добавки за бетони

Добавки за пластмаси и композиторни материали

Мастила

Други