Автоматични поливни крила IRMO

Urbinati IRMO са системи за поливане предназначени за употреба в оранжерии.
Автоматичните поливни крила на Urbinati предоставят възможност за 40 различни програми на поливане, включващи отложен старт и секторно поливане.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.