Kakun

Приложението на KAKUN спомага за повишаване качеството и размера на плодовете и подобрява цвета и вкусовите им качества. Укрепва кожата на плода, което улеснява неговото транспортиране и съхранение.
СЪДЪРЖАНИЕ
Общ азот (N) 3% т/т
Карбамид (N) 3% т/т
Калий (K2O) 31% т/т
EDTA 1% т/т
ПРИЛОЖЕНИЕ
Листно: 200-500 мл/100 л Фертигация: 5-15 л/Ха

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.