Линия за раздробяване и сортиране на чесън LIDE-S

Линията е предназначена за раздробяване на глави чесън на скилитки. Почистването на излишните остатъци се извършва посредством засмукване с вентилатор. Сортирането на раздробените скилитки става на 4 фракции.
Стандартно обурудване:

– Бункер с регулируемо захранване
– Сплитер
– Система за засмукване
– Инспекционна маса
– Сортираща машина
– Дълж. на ситото 1,200мм
– 3 фазно захранване
– Капацитет до 450кг/ч.
– Централно контролно табло
– Обща дълж. на линията – 8.82м.
– Напрежение и необх. мощност – 380V; 3,71KW

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.