Машина за миене на картофи

Машината е проектирана да работи с воден басейн. В този воден басейн водата, използвана в барабана, се събирана, за да се използва отново. Барабанът за измиване на машината е проектиран да разбърква добре продукцията в машината.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.