Машина за обрязване на лук

Машината е специално проектирана за премахване на върховете на лука чрез ножове. Поради високата скорост и специалната форма на ножовете се създава силно въздушно течение. Въздушното течение гарантира, че върховете на лука се обръщат надолу, към решетките на вибрационното сито. Там те биват отсечени точно под ситата.
Всички модели се предлагат със затворена въздушна циркулация и лента за извеждане на отпадъците.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.