Ostralie RZ

Светлозелен сорт за отглеждане на закрито с изправена розетка, подходящ за есенно и
пролетно реколтиране в неотопляеми оранжерии.
Ostralie е основен сорт в Италия и Хъртавия.

HR: Bl:16-32,34EU/Nr:0

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.