Ротационната фреза GR 300

За фино раздробена обработка на почвата върху тежки почви.
Ротационната фреза модел GR 300, монтирана отзад или отпред на трактора, е подходяща като фреза за обработка на пълна ширина на машината за оптимална подготовка на семената за отглеждане на различни зеленчуци и картофи.
Идеално подготвено легло за сеитба е предпоставка за оптимално развитие на растенията Благодарение на интензивното обработване на почвата, зоната за вкореняване е оптимално подготвена, за да може да се осигури необезпокояван растеж на културата.
Големият брой зъби и високата скорост на ротора създават добре раздробена структура на почвата в полета без камъни.
С по-малкия си диаметър на ротора ротационната фреза тип GR 300 изисква по-малко мощност на трактора като ротационната дръжка GF 400. Възможна е и комбинацията в един агрегат със садачките на GRIMME GL 420, GL 430 или GL 420 Exacta.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.