Добавки за бетони

Суперпластификатори
Полимерни емулсии
Антипенители
Леки пълнители
Влакна
Хидрофобизатори
Добавки за водоплътност
Микросилика
Метакаолин
Ускорители / Забавители
Повърхностни забавители за мит бетон
Добавки против съсъхване
Въздухоувличащи добавки
CSA цименти
Колоидална силика
Пигменти
Други

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.