Материали за сухи смеси

Редиспергируеми полимерни прахове
Целулозни етери
Нишестени етери
Суперпластификатори
Реологични адитиви
Въздухоувличащи добавки
Омокрители
Антипенители
Ускорители и забавители на свързването
Хидрофобизатори
Микросилика
Метакаолин
Целулозни влакна
PAN влакна
Леки пълнители
Алфа гипс
Експандиращи добавки
CSA цименти
Оксидни пигменти
Микронизирана слюда

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.