Jasperinas RZ

Много силно растящ здрав сорт с относително бавно развитие, поради което е слабо
чувствителен на стрелкуване. Препоръчва се за пролетно реколтиране до Юли или от края на
Август.

HR: Bl:16-35EU/Nr:0/Pb

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.