Линия за сортиране на домати Greefa GeoSort

GeoSort е най-подходящата линия на Greefa за сортиране на деликатни, кръгли плодове като розови домати.
GeoSort гарантира точно калибриране чрез модулни, собствено разработени измервателни системи за външно и вътрешно качество на плода (iQS и iFA).
Специални камери измерват външното качество, като улавят множество изображения в секунда, които осигуряват светкавично бърз и надежден качествен анализ.
По същия начин се измерва вътрешното качество на плода, този път с високоскоростни инфрачервени изображения – така се завършва цялостния анализ на качеството.
Системите от следващо поколение на GeoSort позволяват скорост на калибриране до 8 плода в секунда на 1 линия.

Имате нужда от помощ в отглеждането на нова земеделска култура?

БОНЕРО разполага с екип от специалисти, които ще ви помогнат от момента на избор на посадъчен материал, до крайния етап на пакетиране на вече готовия продукт за продан.